Categories
Technology Web

Glaukom.hr

Glaukom.hr je portal za najbitnije informacije o glaukomu, odabir terapije i ostale korisne informacije. Glaukom je drugi vodeći uzrok sljepoće u Europi. Ukoliko se pravodobno dijagnosticira i ispravno liječi moguće je spriječiti izraženo oštećenje vidne funkcije ili sljepoću, što uvelike utječe na kvalitetu života i radnu sposobnost pacijenata. Liječenje glaukoma, ovisno o vrsti i stupnju, može biti medikamentozna […]

Categories
Web

samoizolacija.hr

Ako vas zanima da li trebate u samoizolaciju ili ne, bacite pogled na https://www.samoizolacija.hr – web stranicu na kojoj možete vrlo jednostavno saznati da li trebate u samoizolaciju ili ne, koliko dana i slično. 😉 Web stranica vas uz jednostavne korake vodi do preporuka za postupanje s oboljelima, bliskim kontaktima oboljelih i informacija o prekidu […]

Categories
Web

Honesty, truth, karma

Every day we make decisions, decisions that affect our lives, the lives of people around us, the whole environment, the universe. Any such decision can be seen as an action, and we know that every action has a reaction (the laws of physics). Action for action, and that behavior leads to results, good or bad, […]